MEETING ROOMS

ห้องศูนย์การเรียนรู้

ห้องแบ่งเป็นสองฝั่ง โดยฝั่งซ้ายเป็นส่วนให้บริการนักศึกษาในการสืบค้นและใช้บริการทั่วไป ฝั่งขวาสามารถใช้จัดบรรยายหรือฝึกอบรมโดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้ใช้งานได้สะดวกตามต้องการ

http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/wifi.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/air.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/computer.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/monitor.png

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความจุ 70 ที่นั่ง เป็นระบบวางเครื่องและหน้าจอภายในโต๊ะ ตัดปัญหาเรื่องจอบังหน้าผู้เรียน พร้อมทั้งมีจอแสดงผลรอบห้อง มองเห็นชัดเจน

http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/wifi.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/air.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/computer.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/monitor.png

ห้องประชุมอุดร ตันติสุนทร

ห้องประชุมพรีเมี่ยม โอ่อ่า หรูหรา เหมาะสำหรับการประชุมพิธีการสำคัญๆ

http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/wifi.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/air.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/computer.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/monitor.png

ลานโถงดาวเหนือ

ลานจัดนิทรรศการขนาดใหญ่ เพดานสูง พร้อมพัดลมระบายอากาศด้านบน เหมาะสำหรับจัดบูทนำเสนอกิจกรรมต่างๆ

http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/wifi.png

ห้องประชุมพีระสิทธิ์ 108-109

เกิดจากการเลื่อนพาทิชั่นกั้นระหว่างห้อง 108-109 ออกจากัน ทำให้สามารถรวมเป็นห้องประชุมใหญ่ขนาด 500 ที่นั่ง พร้อมทั้งมีพื้นที่ว่างตรงกลางห้องสามารถเสริมเก้าอี้ได้อีก

http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/wifi.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/air.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/computer.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/monitor.png

ห้อง 106

ห้องเรียนขนาด 60 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้เรียนแบบวางหนังสือได้ โต๊ะวิทยากรอยู่ฝั่งซ้ายของห้อง

http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/wifi.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/air.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/computer.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/monitor.png

ห้อง 105

ห้องเรียนขนาด 60 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้เรียนแบบวางหนังสือได้ โต๊ะวิทยากรอยู่ฝั่งซ้ายของห้อง

http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/wifi.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/air.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/computer.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/monitor.png

ห้อง 210

ห้องประชุมขนาด 250 ที่นั่ง สามารถขยายห้องรวมกัน 108 และ 109 ได้

http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/wifi.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/air.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/computer.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/monitor.png

ห้อง 209

ห้องประชุมขนาด 250 ที่นั่ง สามารถขยายห้องรวมกัน 108 และ 109 ได้

http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/wifi.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/air.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/computer.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/monitor.png

ห้องประชุมชั้น 3

ห้องประชุมกลุ่มย่อย ขนาด 30 ที่นั่ง เหมาะสำหรับการบรรยายกลุ่มเล็กๆ

http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/wifi.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/air.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/computer.png http://www.cola.kku.ac.th/eservice/img/meeting/monitor.png

© 2016 College of Local Administration, KKU.
Tel: 0-4320-3124 Fax: 0-4320-3875 Phone: 089-7118964