กิจกรรม วปท.

สองผู้บริหาร COLA KKU ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการ โครงการ LRT จ.ขอนแก่น...
จักรพันธ์ นาทันริ ศิษย์เก่า รป.ม. รุ่น 10 COLA KKU ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร...
สมาชิกวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU แปรอักษรดาวเรืองเป็นสัญลักษณ์เลข ๙ ถวายเป็นราชสักการะในหลวง ร.9...

ปฏิทินกิจกรรมคณบดี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964