กิจกรรม วปท.

COLA KKU เปิดมุมมองของการเป็นองค์กรดิจิทัลให้กับบุคลากรของวิทยาลัย...
COLA KKU จัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ป.เอก พัฒนา นศ. เสริมสร้างพื้นที่การเรียนรู้ (19 เมษายน 2561)...
คณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.COLA KKU ร่วมยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ...

ปฏิทินกิจกรรมคณบดี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964