กิจกรรม วปท.

คณะทำงานวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ประชุมให้ความเห็นชอบ ร่างแผนกิจกรรม และ เรียนรู้วิธีคิดการสร้างแบร์น...
ผู้นำของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ นำเสนอ Khon Kaen Smart City ต่อที่ประชุม “Thailand-Japan Coll...
17 มิถุนายน 2561 คณบดี COLA ร่วมวิ่งมินิมาราธอน ในกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น การกุศล" สานพลังเครือข่ายทางการศึกษากับวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น...

ปฏิทินกิจกรรมคณบดี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964