กิจกรรม วปท.

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาบัณฑิตกฎหมาย ให้มีวิสัยทัศน์และทักษะการวิจัย...
ครอบครัววิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมแสดงความอาลัย ต่อครอบครัว “นาทันริ”...
งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU จัดประชุมปรับระบบเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพระบบงานอย...

ปฏิทินกิจกรรมคณบดี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964