กิจกรรม วปท.

ผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.COLA KKU เยือนและประชุมทวิภาคีด้านการปกครองท้องถิ่น ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย...
สโมสรนักศึกษา COLA KKU จัดกิจกรรม Get to Know COLA ก้าวแรกดาวเหนือดวงที่ 8 สู่ครอบครัว COLA ...
COLA KKU เปิดพื้นที่ประชุมชี้แจงระดับพนักงานแจงนับ ในโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดขอนแก่น...

ปฏิทินกิจกรรมคณบดี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964