กิจกรรม วปท.

เทศบาลนครขอนแก่น หนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ได้จริง จับมือ มข. ลงนามความร่วมมือ พัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษด้านการเรียนรู้ ผ่านการพัฒนาค...
COLA KKU พบปะ พูดคุย ผ่านเวที Morning Talk : เสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดี COLA TEAM คุยกันยามเช้า ครั้งที่ 2/2561 ...
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU KKU ครั้งที่ 1/2561...

ปฏิทินกิจกรรมคณบดี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964