กิจกรรม วปท.

คณบดี COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน "สายใยรัก...สายใจผูกพัน " แสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ มข....
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU ออกภาคสนาม ITA แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท....
ผู้บริหาร COLA KKU ร่วมงานสัมมนา "UK capabilities in sustainable Smart Cities" จัดโดย สถานฑูตอังกฤษ ร่วมกับ KKTT ...

ปฏิทินกิจกรรมคณบดี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964