» ตำรา/รายงานวิจัย

   
 

Author : Peerasit Kamnuansilpa, Bonnie Pacala Brereton
Year : 2012

Click Open Book

Author : Peerasit Kamnuansilpa, Charles L.sampson
Year : 2012


Click Open Book

Author : Peerasit Kamnuansilpa, Supawatanakorn Wongthanavasu, Hirofumi Ando, Gayl D. Ness
Year : 2013


Click Open Book

 

   
 

Author : Peerasit Kamnuansilpa, Supawatanakorn Wongthanavasu
Year : 2014

Click Open Book

Author : Peerasit Kamnuansilpa , Supawatanakorn Wongthanavasu
Thatchalerm Sudhipongpracha

Year : 2014

Click Open Book

Author : Supawatanakorn Wongthanavasu , Tatchalerm Sudhipongpracha
Year : 2013


Click Open Book

 
 
พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย:
จากอดีตสู่อนาคต

 
 

Author : Peerasit Kamnuansilpa , Supawatanakorn Wongthanavasu , 
Direk Patamasiriwat , Lily Kosayanonta ,
Hakuan Chupen , Tatchalerm Sudhipongpracha

Year : 2014

Click Open Book

Author : Peerasit Kamnuansilpa , Supawatanakorn Wongthanavasu ,
Year : 2002

Click Open Book

Author : Peerasit Kamnuansilpa , Tatchalerm Sudhipongpracha
Year : 2016

Click Open Book

 
 

Author : Peerasit Kamnuansilpa
Year : 2017

Click Open Book

 

Thailand's Road to the Future:
Essays on how we got here and where we are going 

Author : Peerasit Kamnuansilpa
Year : 2017

Click Open Book

 
 

» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964