» นักศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา...อ่านต่อ
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน...อ่านต่อ
ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559...อ่านต่อ
ระบบตรวจสอบการศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์
ระบบตรวจสอบการศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์...อ่านต่อ
เกี่ยวกับงานรับปริญญา
เกี่ยวกับงานรับปริญญา...อ่านต่อ
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ...อ่านต่อ
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา...อ่านต่อ
test3

» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964