» เจ้าหน้าที่

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ อ่านต่อ
แบบฟอร์มเอกสารสำนักงาน ประกาศ ระเบียบต่างๆ
เช่น ฟอร์มขอซื้อขอจ้าง ประกาศ ระเบียบมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย อ่านต่อ
จรรยาบรรณมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยฯ
จรรยาบรรณมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยฯ อ่านต่อ

» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964