» รายงานการประชุม

meeting

รายการ
ครั้งที่
วันที่
 รายงานประจำปี 2560 09/03/2561

รายงานประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
ครั้งที่
วันที่
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 1/2550 25/09/2550
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 2/2550 02/11/2550
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 1/2551 11/01/2551
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 2/2551 15/02/2551
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 3/2551 18/03/2551
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 4/2551 27/05/2551
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 5/2551 10/07/2551
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 6/2551 25/08/2551
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 1/2552 10/02/2552
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 2/2552 03/04/2552
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 3/2552 26/05/2552
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 4/2552 31/08/2552
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 5/2552 01/10/2552
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 6/2552 26/11/2552
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 1/2553 08/02/2553
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 2/2553 11/03/2553
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 3/2553 11/05/2553
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 4/2553 07/07/2553
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 5/2553 24/08/2553
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 6/2553 06/09/2553
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 7/2553 02/12/2553
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 1/2554 26/01/2554
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 2/2554 22/03/2554
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 3/2554 30/05/2554
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 4/2554 29/07/2554
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 5/2554 03/10/2554
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 6/2554 29/11/2554
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 1/2555 30/01/2555
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 2/2555 29/03/2555
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 3/2555 11/06/2555
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 4/2555 26/07/2555
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 5/2555 13/09/2555
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 6/2555 29/11/2555
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 1/2556 11/02/2556
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 2/2556 31/06/2556
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 3/2556 22/08/2556
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 4/2556 24/10/2556
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 5/2556 28/12/2556
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 1/2557 28/02/2557
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 2/2557 29/05/2557
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 3/2557 28/03/2557
 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ครั้งที่ 4/2557 12/09/2557

 

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำ
ครั้งที่
วันที่
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วปท. ครั้งที่ 1/2561 17/01/2561
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วปท. ครั้งที่ 8/2560 24/11/2560
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วปท. ครั้งที่ 7/2560 02/10/2560
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วปท. ครั้งที่ 6/2560 01/08/2560
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วปท. ครั้งที่ 5/2560 13/07/2560
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วปท. ครั้งที่ 4/2560 13/06/2560
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วปท. ครั้งที่ 3/2560 12/04/2560
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วปท. ครั้งที่ 2/2560 01/03/2560
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วปท. ครั้งที่ 1/2560 13/01/2560
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วปท. ครั้งที่ 5/2559 10/11/2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วปท. ครั้งที่ 4/2559 12/09/2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วปท. ครั้งที่ 3/2559 14/07/2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วปท. ครั้งที่ 2/2559 19/05/2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วปท. ครั้งที่ 1/2559 29/01/2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วปท. ครั้งที่ 4/2558 10/11/2558
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วปท. ครั้งที่ 3/2558 31/08/2558
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วปท. ครั้งที่ 2/2558 27/05/2558
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วปท. ครั้งที่ 1/2558 24/02/2558
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ วปท. ครั้งที่ 1/2557 26/11/2557

Untitled Document


» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964