» หลักสูตรปริญญาตรี

รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น)
รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น) อ่านต่อ
รป.บ. (การจัดการการคลัง)
รป.บ. (การจัดการการคลัง) อ่านต่อ
ทล.บ. (สาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง)
ทล.บ. (สาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง) อ่านต่อ

» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964