กิจกรรม วปท.

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมพิธีถวายพานพุ่มฯในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560...
ผู้บริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมกิจกรรมสำคัญประจำปี ของคณะวิทยาศาสตร์ มข....
COLA KKU ประชุมบุคลากรทุกระดับจาก อปท. 225 แห่งของจังหวัดขอนแก่น สะท้อนความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ภายใต้กระบวนการ ITA...

ปฏิทินกิจกรรมคณบดี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964