กิจกรรม วปท.

สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ และพร้อมเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ อย่างวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ต้อนรับการมาเยือนของ คณะจาก Rit...
คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปี สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute)...
รุ่นที่2 รอบที่2 กับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพ...

ปฏิทินกิจกรรมคณบดี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964