กิจกรรม วปท.

COLA KKU จัดงานพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา...
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU ร่วมยินดีกับ คุณประยูร อังสนันท์ ในโอกาสที่จะได้เข้ารับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จา...
COLA KKU ให้การสนับสนุนเปิดพื้นที่สร้างการปรับตัว และเรียนรู้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 54 ปีมข.เสวนา...

ปฏิทินกิจกรรมคณบดี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964