กิจกรรม วปท.

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยพอตแลนด์สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา...
นักวิชาการ มข. และ ผู้บริหารกลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมือง ศึกษาระบบการพัฒนาเมืองแบบ "Smart City" และการบริหารจัดการ "Light Rail System" ณ...
มูลนิธิรากแก้ว หุ้นส่วนสำคัญของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU เชิญผู้นำขององค์กร สะท้อนการบูรณาการหลักสูตร กับกิจกรรมนักศึกษา...

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964