กิจกรรม วปท.

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU นำ Prof. Charles David Crumpton เยี่ยมคารวะท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมยินดี พร้อมให้การต้อนรับ คุณ ยศยาดา สิทธิวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักหอสมุ...
ครอบครัว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ต้อนรับการมาเยือนของ ดร.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองนายก อบจ.จันทบุรี ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ “ก...

ปฏิทินกิจกรรมคณบดี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964