กิจกรรม วปท.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้ง รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.COLA KKU เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั...
นายอนุชาติ ตะระรัมย์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. เป็นนักศึกษาอีกคนของวิทยาลัย ที่ได้รับก...
ครอบครัววิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ปลื้ม อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดี โชว์ศักยภาพ รับรางวัลของผู้นำ นักบริหารบริษัทจดทะเ...

ปฏิทินกิจกรรมคณบดี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964