» ประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2560


Poster : admin | 2 กุมภาพันธ์ 60 08:46:07


» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964