» ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการ(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)


Poster : nong | 14 กุมภาพันธ์ 60 09:14:01


» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964