» รองคณบดี COLA KKU รับโล่รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นที่สนใจของผู้ลงทุน

ครอบครัววิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ปลื้ม อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดี โชว์ศักยภาพ รับรางวัลของผู้นำ นักบริหารบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นที่สนใจของผู้ลงทุน

ครอบครัววิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดี กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในความสำเร็จของ อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดี และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี ดอลลาเชียน จำกัด ผู้บริหารบริษัทร่วมทุน "KKTT-ขอนแก่น ทิงก์ แทงก์ จำกัด หรือ KKTT (Khon Kaen Think Tank Co., Ltd.) และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง ของวิทยาลัยฯ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นที่สนใจของผู้ลงทุน ถึง 2 รางวัล อันประกอบด้วย รางวัล Thailand Sustainability Investment หุ้นยั่งยืน และ รางวัล OUTSTANDING Sustainability Awards บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ภายในงาน SET Sustainability Awards 2016 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารคนเก่ง อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยฯ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว รางวัลของผู้นำ นักบริหารบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น เป็นต้นแบบแห่งการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโต บนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล สมควรแก่การยกย่องและจะเผยแพร่เรื่องน่าชื่นชมยินดีนี้ สู่สาธารณะชนต่อไป

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: COLA KKU


Poster : tick | 17 กุมภาพันธ์ 60 17:41:53


» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964