» ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2560...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเข้าดำเนินกิจการภายในสถานประกอบการ ในความดูแลของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเข้าดำเนินกิจการภายในสถานประกอบการ ในความดูแลของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น...
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ กลุ่มวิจัยการบริหารกิจการท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 05/2560) เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สังกั...
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการ(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
ประกาศ กลุ่มวิจัยการบริหารกิจการท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 04/2560) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงกา...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กลุ่มวิจัยการบริหารกิจการท้องถิ่น
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กลุ่มวิจัยการบริหารกิจการท้องถิ่น...
ประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2560
ประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2560...
แจ้งกาหนดการชาระค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 14 - 16
แจ้งกาหนดการชาระค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 14 - 16...
ผู้บริหาร COLA KKU นำนักศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนา “ก่อร่างสร้างเมืองสร้างสรรค์” ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น
ผู้บริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษา เข้าร่วมงาน สัมมนา “ก่อร่างสร้างเมืองสร้างสรรค์”ในวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 14.00 ...
ประกาศชี้แจงเรื่อง การชำระค่าใช้จ่าย
ประกาศชี้แจงเรื่อง การชำระค่าใช้จ่ายกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ งานราตรีบัณฑิตและการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 ในส่วนของ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ...
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ รุ่น 14 (Comprehensive Examination)
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ รุ่น 14 (Comprehensive Examination)...

» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964