» ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่า วปท. เพื่อรับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง...
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561...
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัย กลุ่มวิจัยการบริหารกิจการท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัย กลุ่มวิจัยการบริหารกิจการท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561...
ปฏิทินกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ปีการศึกษา 2560...
รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี Ritsumiekan Uni-KKU.-NIDA. Study Tour Programme
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Ritsumiekan Uni-KKU.-NIDA. Stu...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมพีรสิทธื์ คำนวณศิลป์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมพีรสิทธื์ คำนวณศิลป์...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบจ้างงานปรับปรุงห้องเรียน 209 210
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบจ้างงานปรับปรุงห้องเรียน 209 210...
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์...
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องเรียน 209-210
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องเรียน 209-210...
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2560...

» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964