» ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบราคาจ้างตัดชุดสูท
กำหนดยื่นซอง 21 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558 กำหนดเปิดซอง 2 กันยายน 10.00 น.เป็นต้นไป...
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558...
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงช่องลิฟต์โดยสาร
กำหนดยื่นซอง 15 กันยายน - 24 กันยายน และกำหนดเปิดซอง 25 กันยายน 2558...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 10 อัตรา...
กำหนดการ รายละเอียดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
งานปัจฉิมนิเทศ งานราตรีบัณฑิต และการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557...
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 10 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2558 ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://cola.kku.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล สำนักงานคณบดี ชั้น 3 วิท...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.โท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2/2558 (รอบ 1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.โท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2/2558 (รอบ 1)...
ร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
....
การขึ้นบัญชีรายชื่อให้วิทยาลัยฯ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ อปท.
การขึ้นบัญชีรายชื่อให้วิทยาลัยฯ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ อปท....
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เปิดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “ห้องศูนย์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์” แหล่งบ่มเพาะสติปัญญาของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงโลก
ปัจจัยสำคัญหนึ่ง ในการดำเนินการบริหารหลักสูตร เพื่อพัฒนา“ทักษะการเรียนรู้” ทักษะที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มห...

» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964