» ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ปีการศึกษา 2560...
รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี Ritsumiekan Uni-KKU.-NIDA. Study Tour Programme
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Ritsumiekan Uni-KKU.-NIDA. Stu...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมพีรสิทธื์ คำนวณศิลป์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมพีรสิทธื์ คำนวณศิลป์...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบจ้างงานปรับปรุงห้องเรียน 209 210
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบจ้างงานปรับปรุงห้องเรียน 209 210...
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์...
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องเรียน 209-210
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องเรียน 209-210...
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2560...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเข้าดำเนินกิจการภายในสถานประกอบการ ในความดูแลของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเข้าดำเนินกิจการภายในสถานประกอบการ ในความดูแลของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น...
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ กลุ่มวิจัยการบริหารกิจการท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 05/2560) เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สังกั...
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการ(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
ประกาศ กลุ่มวิจัยการบริหารกิจการท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 04/2560) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงกา...

» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964