» กิจกรรม วปท.

การประชุมคณะกรรมการประจำ COLA KKU ครั้งที่ 1/2561
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU KKU ครั้งที่...
COLA KKU พบปะ พูดคุย ผ่านเวที Morning Talk : เสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดี COLA TEAM คุยกันยามเช้า ครั้งที่ 2/2561
COLA KKU พบปะ พูดคุย ผ่านเวที Morning Talk : เสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดี COLA TEAM คุยกันยาม...
งานวิจัย มข.พัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษฯ
เทศบาลนครขอนแก่น หนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ได้จริง จับมือ มข. ลงนามความร่วมมือ พัฒ...
วช.เชิญ คณบดี COLA KKU ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1/2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกคร...
COLA KKU ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มข.
COLA KKU ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มข....
ยินดีกับอาจารย์ COLA KKU ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ "สุดยอดครูดี" ประจำปี พ.ศ. 2560
ยินดีกับอาจารย์ COLA KKU ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ "สุดยอดครูดี" ประจำปี พ.ศ. 2560...
COLA KKU ถ่ายทอดความรู้ “ขอนแก่นโมเดล พัฒนาเมืองด้วยพลังคนเมือง”แก่กลุ่มนักลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
COLA KKU ถ่ายทอดความรู้ “ขอนแก่นโมเดล พัฒนาเมืองด้วยพลังคนเมือง”แก่กลุ่มนักลงทุนจากตลาดหลั...
ยินดีกับอาจารย์ COLA KKU ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ร่วมยินดีกับ อ.ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ อาจารย์วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.COLA KKU ได้รับ...
COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญต้อนรับ นศ. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของกอ...
คณบดี COLA KKU เยี่ยมคารวะ อัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ และนำนักศึกษาเข้ารายงานตัวฝึกสหกิจศึกษาอาเซียน
คณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เยี่ยมคารวะ อัครราชทูตไทย ณ เว...
ผู้บริหาร และคณาจารย์ COLA KKU ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มข.
ผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ประชุมติดตามคว...
ผู้บริหาร COLA KKU เยี่ยมคารวะ รมว.แรงงาน สปป.ลาว
ผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เยี่ยมคารวะ รมว.แรงงาน สปป....

» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964