» กิจกรรม วปท.

ครอบครัว COLA KKU ร่วมแสดงความอาลัย ต่อครอบครัว “นาทันริ”
ครอบครัววิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมแสดงความอาลัย ต่อครอบคร...
COLA KKU จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาบัณฑิตกฎหมาย
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนิ...
งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร COLA KKU จัดประชุมพัฒนาคุณภาพระบบเว็บไซต์
งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU จั...
ต้อนรับว่าที่สมาชิกใหม่ รป.ม. COLA KKU แลกเปลี่ยนความคิด/ความคาดหวังในการเรียนสู่เป้าหมาย
ต้อนรับว่าที่สมาชิกใหม่ รป.ม. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU แลกเปล...
COLA KKU ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองระบบรับ นศ.แบบใหม่ TCAS
COLA KKU ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองระบบรับ นศ.แบบใหม่ TCAS...
COLA KKU ขอแสดงความเสียใจ และเป็นแรงใจให้ รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัว
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ขอแสดงความเสียใจ และเป็นแรงใจให้ให้ ...
สำนักงาน ป.ป.ช.เชิญ ผู้นำ COLA KKU ร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ
สำนักงาน ป.ป.ช.เชิญ ผู้นำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU ร่วมการประชุมวิชาการแลกเปล...
COLA KKU จัดประชุมผู้นำจาก 5 คณะ หารือในการจัดทำหลักสูตร เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงยุค Digital
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU จัดประชุม ผู้นำจาก 5 คณะหารือในการจั...
คณบดี COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม
เทศบาลนครขอนแก่น เชิญคณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประ...
COLA KKU ร่วมยินดีกับสำนักหอสมุด มข. เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 39 ปี
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมยินดีกับสำนักหอสมุด มข. เนื่องใน...
COLA KKU เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ญาติบุคลากรคนสำคัญของ สทท.ขอนแก่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม “นางอำพร มะ...
สองผู้นำ COLA KKU ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สนช. เพื่อแถลงความคืบหน้าของโครงการ
สองผู้นำ COLA KKU ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ...

» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964