» กิจกรรม วปท.

นายพงศธร พันธุ์ชัยภูมิ บัณฑิตรุ่นแรกของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. กับการก้าวสู่ตำแหน่ง ปลัดอำเภอหนุ่ม สายเลือดครอบครัว COLA KKU
นายพงศธร พันธุ์ชัยภูมิ บัณฑิตรุ่นแรกของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. กับการก้าวสู่ตำแหน่ง ...
วช.ตั้ง "คณบดี COLA-KKU" เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้ง รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกคร...
อนุชาติ ตะระรัมย์ นักศึกษา COLA KKU อีกหนึ่งเพชรเม็ดงาม กับรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ ปีการศึกษา 2559
นายอนุชาติ ตะระรัมย์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยก...
คณบดี COLA KKU พบปะนักศึกษาเพื่อปลูกฝังค่านิยม รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาปี 1
คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU พบปะนักศึกษาเพื่อปลูกฝังค่านิยม...
ผู้บริหาร Social Survey Center (SSC) รายงานผลการดำเนินงาน ต่อเทศบาลนครขอนแก่น
ผู้บริหารศูนย์สำรวจทางสังคม มข. Social Survey Center (SSC) รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมข้อเส...
COLA KKU ศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Be...
COLA KKU จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ อย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.COLA KKU จัดบริการวิชาการเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นที่ปฏิบัต...
วารสารการบริหารท้องถิ่นกับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของวารสารพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารการบริหารท้องถิ่นฉบับนี้เป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของวารสารพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาล...
COLA KKU ยินดีกับท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ คนใหม่ พร้อมหารือแนวทางการทำงานร่วม
คณบดี พร้อมคณะทำงานวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU แสดงความยินดีกับท...
ผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายธราดล พัฒนพีระเดช น้องชายอดีตนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
ผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายธราดล พัฒนพีระเด...
คณบดี COLA KKU ได้รับเชิญให้ร่วมวิพากษ์งานวิจัย ในการประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 5
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ได้ร...

» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964