» กิจกรรม วปท.

คณบดี COLA KKU แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ มข.
คณบดี COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน "สายใยรัก...สายใจผูกพัน " แสดงมุทิตาจิต แด...
COLA KKU ออกภาคสนาม ITA แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU ออกภาคสนาม ITA แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม...
COLA KKU มอบเกียรติบัตร น้ำใจ ไมตรี ยกย่องจิตอาสาช่วยงานการประชุมวิชาการนานาชาติฯ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU มอบเกียรติบัตร น้ำใจ ไมตรี ยกย่องจิต...
COLA KKU ออกภาคสนาม ITA สำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์พร้อมวิเคราะห์ระบบ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU ออกภาคสนาม ITA ดำเนินการสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์พร้...
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต COLA KKU ศูนย์ตรัง
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต COLA KKU ศูนย์ตรัง...
รัฐมนตรีสุวิทย์ เมษินทรีย์ เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการจัดการผลสัมฤทธิ์ภาครัฐของ COLA KKU
รัฐมนตรีสุวิทย์ เมษินทรีย์ เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการจัดการผลสัมฤทธิ์ภาครัฐของ C...
คณบดี COLA KKU ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา 2 คณะ ในมข.
คณบดี COLA KKU ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมทำบุญเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ มข....
COLA KKU ยินดีกับศิษย์เก่า หลังได้รับรางวัลเชิดชูคนดีของสังคม “ร้อยมือล้านใจ”
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU ยินดีกับศิษย์เก่า หลังได้รับรางวัลเชิดชูคนดีของสังค...
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ในการพัฒนาของ COLA KKU
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ในการพัฒนาของวิทยาลัยก...
ผู้บริหารCOLA KKUให้การต้อนรับคณะเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Government Performance Management and Leadership ครั้งที่ 5
ผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.COLA KKU ให้การต้อนรับคณะเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชา...

» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964