» กิจกรรม วปท.

COLA KKU หารือการทำงานร่วมกัน กับผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และคณะ จาก สดช.
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU หารือการทำงานร่วมกันกับผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนเศรษ...
COLA KKU หารือเครือข่ายความร่วมมือ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU หารือเครือข่ายความร่วมมือ เดินหน้าขั...
ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ ผลผลิตจากความสัมพันธ์อันดีของ COLA KKU กับ East-West Center
ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ ผลผลิตจากความสัมพันธ์อันดีของ COLA KKU กับ E...
COLA KKU ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ The 10th Northeast Pharmacy Research Conference of 2018
COLA KKU ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ The 10th Northeast Pharmacy Research Conference of 2...
COLA KKU ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ บริษัท ขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด
17 มีนาคม 2561 COLA KKU ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ บริษัท ขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด ...
ครอบครัว COLA KKU แสดงความยินดีกับ ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ฯ
ครอบครัว COLA KKU แสดงความยินดีกับ ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริ...
ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง COLA KKU และ IPDN สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ความร่วมมือในด้านการวิจัยระหว่างวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มข. และสถาบันข้าราชการพลเรือ...
นศ.สาขาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 1 COLA KKU เรียนรู้ภาวะผู้นำในการบริหารองค์กร
นักศึกษาหลักสูตร รป.บ.สาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.COLA KKU ชั้นปีที...
วช.เชิญ คณบดี COLA KKU ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านความมั่นคง ครั้งที่ 4/2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี วิทยาลัยการปกค...
อาจารย์ COLA บรรยาย "ศาสตร์พระราชากับหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"
อ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม อาจารย์ประจำ COLA KKU บรรยาย "ศาสตร์พระราชากับหลักธรรมา...
กองบรรณาธิการวารสารการบริหารท้องถิ่น ร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 12
กองบรรณาธิการวารสารการบริหารท้องถิ่น ร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 1...

» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964