» กิจกรรม วปท.

COLA KKU จัดส่งเสริมการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ (Information Literacy) เพื่อพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
COLA KKU จัดส่งเสริมการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ (Information Literacy) เพื่อพัฒนานักศึกษาระดับ...
COLA KKU พัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศหอสมุดแก่นักศึกษาปี 4 ด้วยความร่วมมือกับ สำนักหอสมุด มข.
COLA KKU พัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศหอสมุดแก่นักศึกษาปี 4 ด้วยความร่วมมือกับ สำนักหอสมุด มข....
COLA KKU พัฒนา นศ. เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “Life skill” ที่ ทต.บ้านแฮด
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างทั...
ผู้บริหาร COLA KKU แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ ในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ "Thai-Swedish Collaboration for Smart and Sustainable Cites"
ผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ ใ...
COLA KKU พัฒนานักศึกษาเพื่อพร้อมสู่การออกฝึกสหกิจศึกษาและการวางแผนอนาคต
COLA KKU พัฒนานักศึกษาเพื่อพร้อมสู่การออกฝึกสหกิจศึกษาและการวางแผนอนาคต...
ณัฐดนัย ศิษย์เก่าหลักสูตร รป.บ. รุ่น 2 สาขาการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ขอเป็นแรงใจให้น้องๆ COLA KKU
ณัฐดนัย ปิยะจรรยาศิริ ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 สาขาการจัดการการคลัง...
สโมสรนักศึกษา COLA KKU ร่วมสืบสานประเพณีพาน้องใหม่สักการะพระธาตุพนม
สโมสรนักศึกษา COLA KKU ร่วมสืบสานประเพณีพาน้องใหม่สักการะพระธาตุพนม...
COLA KKU ส่งมอบงานโครงการ ITA งวดที่2ต่อจังหวัดขอนแก่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ส่งมอบงานโครงการ ITA งวดที่2ต่อจังหว...
ครอบครัว COLA KKU สืบสานวิถีศรัทธาเจ้าพ่อมอดินแดง ร่วมพิธีบวงสรวงฯ ประจำปี 2560
ครอบครัว COLA KKU สืบสานวิถีศรัทธาเจ้าพ่อมอดินแดง ร่วมพิธีบวงสรวงฯ ประจำปี 2560...
วช.เชิญ คณบดี COLA KKU ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านความมั่นคง ครั้งที่ 9/2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี วิทยาลัยการปกค...
COLA KKUร่วมวิ่งวันศรีนครินทร์มินิมาราธอนครั้งที่ 20 เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขภาพที่พร้อมปฏิบัติภารกิจในองค์กร
COLA KKUร่วมวิ่งวันศรีนครินทร์มินิมาราธอนครั้งที่ 20 เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขภาพที่พร้อม...
เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษา COLA KKU เข้าร่วมจุดประกายความคิด พิชิตความสำเร็จแบบสตาร์ทอัพ
เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษา COLA KKU เข้าร่วมจุดประกายความคิด พิชิตความสำเร็จแบบสตาร์ทอัพ...

» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964