» ติดต่อสอบถาม


วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

College of Local Administration, Khon Kaen University, Thailand

 

123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 

  • โทรศัพท์. 0-4320-3124
     
  • โทรสาร. 0-4320-3875
     
» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964