» คณะกรรมการนโยบายวิทยาลัยฯ

คณะกรรมการนโยบายวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(16 ธันวาคม 2558 - ถึงปัจจุบัน)

 

 

kittichai


รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
ประธานกรรมการ

 

kitipit180.jpg


พลตำรวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

siwat180.jpg


พลโท ภัทรพล รักษนคร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

kitipit180.jpg


นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

narong180.jpg


ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
กรรมการ

oky180.jpg


ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
กรรมการ

kitipit180.jpg


ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ 
กรรมการ

 

patpong180.jpg


รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
กรรมการและเลขานุการ

 

 
» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964