News & Events


COLA SPECIAL LECTURE SERIES 2021

การบรรยายพิเศษ “การลดปัญหาความยากจนในสาธารณรัฐประชาชนจีน”

โดย Professor Ding Shijun จาก Zhongnan University of Economics and Law, ChinaRead more

COLA KKU

COLA KKU ขยายเวลารับสมัครอาจารย์

ขยายเวลารับสมัคร ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ราละเอียด คลิก...


Read more
COLA SPECIAL LECTURE SERIES 2021

ผลกระทบของการพัฒนารถไฟความเร็วสูงต่อสังคม: บทเรียนจากญี่ปุ่นสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฮิโรโนริ คาโตะ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


Read more
COLA KKU

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564


Read more
COLA KKU

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีการศึกษา 2565


Read more


We Groom Future Public Service Leaders


College of Local Administration,
Khon Kaen University.

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านสู่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทร : (+66) 4320 3124
โทรสาร : (+66) 4320 3875
.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU