Event CalendarNews & Events


COLA KKU

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านกิจการสาธารณะในยุคดิจิทัลวันนี้ เรียน โท - เอก ที่ COLA KKU

เปิดรับสมัครผ่านระบบ Online ตลอดปีการศึกษา 2566Read more

COLA KKU

COLA Research Talk

ช่องทางสื่อสารรายการใหม่ของ COLA KKU ที่จะสื่อสารงานวิจัยจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นสู่สังคม


Read more
COLA KKU

ชื่นชม ศิษย์เก่า COLA KKU รับโล่รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ/วิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565


Read more
COLA KKU

COLA KKU ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อน Thailand Policy Lab ร่วมกับคณะทำงานของ UNDP Thailand และสภาพัฒน์

เพื่อส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะแนวใหม่ที่จะจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ที่ COLA KKU และจังหวัดขอนแก่น


Read more
COLA KKU

COLA KKU ที่ปรึกษาโครงการ LOW CARBON ของคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จ.ขอนแก่น นำเสนอแผนการดำเนินงาน ตอบโจทย์นโบาย Carbon Neutrality & Net Zero ของประเทศ


Read more


We Groom Future Public Service Leaders


เมื่อพูดถึงคําว่า “ท้องถิ่น” เราอาจจะมีคํานิยามที่หลากหลาย แตกต่างกันออกไป สําหรับที่ COLA คําว่า “ท้องถิ่น” นั้น ยังมีความหมายอีกมากมายให้เราได้ค้นหาคําตอบอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

มาเรียนรู้ความหมายของคําว่าท้องถิ่น แล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงไปกับเรา


วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU