Event CalendarNews & Events


COLA KKU

รองนายกฯ “อนุทิน” ปาฐกถาพิเศษ เศรษฐกิจฐานรากกับการขับเคลื่อน New Isan วาระฉลองครบรอบ 60 ปี มข.Read more

COLA KKU

แนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระบริหารระหว่างปี พ.ศ.2567 - 2571


Read more
COLA KKU

COLA เสริมแกร่ง-มุ่งเพิ่มรายได้ อบจ. ทั่วอีสาน


Read more
COLA KKU

ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ 2 นักศึกษา COLA ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย


Read more
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

COLA KKU เปิดรับสมัคร

นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567


Read more


We Groom Future Public Service Leaders


เมื่อพูดถึงคําว่า “ท้องถิ่น” เราอาจจะมีคํานิยามที่หลากหลาย แตกต่างกันออกไป สําหรับที่ COLA คําว่า “ท้องถิ่น” นั้น ยังมีความหมายอีกมากมายให้เราได้ค้นหาคําตอบอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

มาเรียนรู้ความหมายของคําว่าท้องถิ่น แล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงไปกับเรา


วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU