รศ.ดร. วิษณุ สุมิตสวรรค์

รองศาสตราจารย์
การศึกษา: ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแรงงาน)
visszu@kku.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ สุมิตสวรรค์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย และเคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ พศ 2547-2557 นอกจากนั้นยังดำรงตำแหน่งผู้พิจารณาบทความวิชาการให้แก่วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ สุมิตสวรรค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขา เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแรงงาน จากวิทยาลัยบริหารธุรกิจเบอร์มิงแฮม มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร ระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมและการจัดการเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์สเตท รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพ หัวข้อวิจัยที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ สุมิตสวรรค์มีความสนใจ ได้แก่ รูปแบบภาวะผู้นำ, รูปแบบการเรียนรู้, ผลประกอบการขององค์การ, โดยมุ่งศึกษาทั้งองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไรและแสวงหาผลกำไร อีกทั้งยังมีความมุ่งหมายที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยและการเรียนการสอน มาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU