ผศ.ดร. ฌาน เรืองธรรมสิงห์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา: รป.ด. (การบริหารกิจการสาธารณะ)
jnarin@kku.ac.th


ก่อนหน้าที่จะเข้าสู่งานด้านวิชาการ ผศ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ เคยมีประสบการณ์กว่า 10 ปี ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักออกแบบอินเตอร์เฟต ให้กับบริษัท ไอปีเอ็ม (IBM) ส่วนผลิตภัณฑ์ เอสพีเอสเอส ซอฟต์แวร์ (SPSS Software) ณ นครชิคาโก และปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้เชียวชาญด้านวิศวกรรมทางปัจจัยมนุษย์ (Human Factor Engineering Specialist)ให้กับบริษัท สปรินท์ คอปเปอเรชั่น (Sprint Corporation) นอกจากนี้ ผศ.ดร.ฌาน ยังเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบและการใช้งานได้ง่าย (Design Usability) ให้กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ฌาน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาจิตวิทยาสังคม จากมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เกียรตินิยม (Master of Science with Distinction) สาขาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interactionจากมหาวิทยาลัยเดอพอล (DePaul Universityประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Public Administration) สาขาการจัดการกิจการสาธารณะ (Public Affairs Management) จากหลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมิสชูรี-โคลัมเบีย (University of Missouri-Columbia) และมหาวิทยาลัยฮาวาย มโนอา (University of Hawaii at Manoa) ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ผศ.ดร.ฌาน ยังได้รับประกาศนียบัตร ด้านวิศวกรรมเพื่อการใช้งานได้ง่าย (UsabilitEngineering) จากมหาวิทยาลัยเบนท์ลี่ (Bentley University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร ด้านการจัดการโครงการ (Project Management) จากเนววิทเทนกรุ๊ป (The Neal Whitten Group) ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับประกาศนียบัตรด้านทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กร (Strategic HR Transformation and Organization Development) จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

​ผศ.ดร.ฌาน มีความรู้และความสนใจเฉพาะด้าน ในเรื่อง  การพัฒนาเมืองอัจริยะน่าอยู่  การสร้างสังคมสุจริตและต้านทุจริตศึกษา  สลากกินแบ่งรัฐบาลศึกษาและการเสี่ยงโชค  การจัดการปกครองแบบร่วมไม้ร่วมมือ  การใช้งานง่ายและการยอมรับใช้ในระบบเทคโนโลยีภาครัฐ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU