อ.ดร. พุทธะกันยา นันทะราช

อาจารย์
การศึกษา: Doctor of Philosophy (Business Economics and Finance)
nantha@kku.ac.th


 Dr. Phouthakannha Nantharath or Dr. Tar is a Lao-American. He received his high school and college education from the United States. Dr. Tar received a Bachelor of Science in Chemistry and minor in Statistics from University of Minnesota-Twin Cities (2011), a Bachelor of Science in Economics from Metropolitan State University (Saint Paul, Minnesota, 2012), a Master of Business Administration-Emphasized in Management Information System from Metropolitan State University (Saint Paul, Minnesota, 2014) and a Doctorate of Business Administration-Emphasized in Business Economics and Finance from Saint Mary’s University of Minnesota (Winona, Minnesota, 2018).

      Dr. Tar has over half a decade of research and professional experiences working with non-profit organizations, government entities, and academic institutions in Minnesota, USA. His skills and specialties range from finance, data analysis, research & planning, to economic development at both micro- and macro level. Dr.Tar’s interested fields of research are econometrics, growth & economic development, and macroeconomics in general.

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU