รศ. ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
naroki@kku.ac.th


รองศาสตราจารย์ ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์ เป็นอาจารย์ประจำที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจาก Eastern Connecticut State University ประเทศสหรัฐอเมริกา นิติศาสตร์บัณฑิตและปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิติศาสตรมหาบัณฑิตจาก Leuphana Universität Lüneburg ประเทศเยอรมนี

ก่อนที่จะมาทำงานด้านวิชาการ ณรงค์เคยทำงานในองค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชนหลายแห่งรวมถึงองค์กรซึ่งณรงค์เป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอ ความสนใจเกี่ยวกับการวิจัยในช่วงแรกของณรงค์เน้นไปที่เรื่องประสิทธิภาพขององค์กรและการวัดผล ปัจจุบันงานวิจัยของณรงค์มุ่งเน้นไปที่เรื่องแนวคิดที่จะเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าอันเกิดจากความไว้วางใจ (an investment in trust) ซึ่งมักจะจ่ายผลตอบแทนได้ดีในระยะยาว ตลอดจนในประเด็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และเรื่องความยั่งยืนจากมุมมองของกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงาน (Energiewende)
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU