อ. สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม
และองค์กรสัมพันธ์, อาจารย์
การศึกษา: สำเร็จการศึกษาจาก Yomiuri Rikosem College สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ประเทศญี่ปุ่น และ Sanno University สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศญี่ปุ่น
suradech@kku.ac.th


อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นผู้นำในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสานเทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อลูกค้า ด้วยจิตวิญญาณที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ช.ทวีดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญด้าน ทั้งสายการบริหารจัดการ และการบริหารธุรกิจรวมถึงประสบการณ์ใน การเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

อ.สุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย ยังให้ความสำคัญ เรื่องการบริหารคุณภาพ (Total Quality Management) ที่เน้นเรื่องการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดย การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การตลาด และบริการซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาองค์กรของ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองคณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

อ.สุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย สำเร็จการศึกษาจาก Yomiuri Rikosem College สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ประเทศญี่ปุ่น และ Sanno University สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศญี่ปุ่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU