วิสัยทัศน์และพันธกิจ

อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 2023-05-19 09:37:55

 
ปรัชญา

ความหลากหลายทางความคิดก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการบริหารที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม 

ปณิธาน

เสริมฐานรากประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาสร้างรากฐานการบริหารท้องถิ่นสู่สากล 

วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำของการเรียนรู้ด้านกิจการสาธารณะของอาเซียน

พันธกิจ

1) การจัดการศึกษา 2) การวิจัย และ 3) การบริการวิชาการ

เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ยกระดับความสามารถทางการบริหารกิจการสาธารณะตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาตินโยบาย

เพื่อตอบสนองนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นจะยกระดับมาตรฐานตนเองให้เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านการบริหารกิจการสาธารณะระดับชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียนโพสโดย:ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ: 2020-09-18 13:20:08
จำนวนผู้เข้าชม:1172 ครั้ง
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU