สหกิจศึกษา

อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 2023-09-22 09:54:25

            นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มีโอกาสในการเพิ่มพูมประสบการณ์ในการทำงานและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เรียนมา ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในระยะที่ผ่านมา นักศึกษาของวิทยาลัยได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการเอกชนที่มีชื่อเสียง ในทุกภูมิภาคของประเทศ และในประเทศอาเซียน อาทิ กัมพูชา มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย


ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์เอกสารประกอบ

โพสโดย:ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ: 2020-09-24 22:00:00
จำนวนผู้เข้าชม:1912 ครั้ง
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU