ศิษย์เก่าดีเด่น

อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 2024-03-11 11:15:29

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2566


ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2565

นายตี  โพธิสาร

ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

Mrs. Bounsot Phothisane

ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565


นางวาสนา รัจรัญ

ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

นายศุภชัย ลิ่มธัญลักษณ์

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2564


นางจินดา ถนอมรอด


ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2563


นายภาควัต  ศรีสุรพล


ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2562


นายจักรพันธ์  นาทันริ


ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2561


ดร.ศิริพงษ์  อรุณเดชาชัย

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2560


นายเจริญ  เพ็งมูล

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2559

นายขยัน วิพรหมชัย

ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559

นายสุภชัย สุขทรัพย์สร้าง

รางวัลศรีกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558

นายสุริยานนท์ พลสิม


ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2558

นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์


รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2557

นายสุริยา ยีขุน

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2556

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

รางวัลศรีกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556

นายวรกิจ ทีสุกะ

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2555

นายพีระพล พัฒนพีระเดชโพสโดย:ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ: 2020-09-24 22:57:56
จำนวนผู้เข้าชม:1489 ครั้ง
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU