คู่มือการปฏิบัติงาน/ผลงานเชิงวิเคราะห์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 2023-11-23 11:30:26

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 


กลุ่มงานอำนวยการกลุ่มงานบริการการศึกษา วิจัย และพัฒนานักศึกษา


กลุ่มงานการต่างประเทศกลุ่มงานบริหารจัดการอาคารและระบบกายภาพกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์กลุ่มงานบริการวิชาการ นวัตกรรม และองค์กรสัมพันธ์โพสโดย:จิตรลัดดา แสนตา
เมื่อ: 2023-02-15 10:39:49
จำนวนผู้เข้าชม:208 ครั้ง
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU