โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครั้งแรกระหว่าง UEH และ COLA เปิดโลก เรียนรู้ และริเริ่มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 2023-08-08 16:49:28

นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม – วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และการปกครอง  (College of Economics, Law and Government: CELG) แห่งมหาวิทยาลัยยูอีเอช (UEH University) ประเทศเวียดนาม และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (COLA) ประสบความสำเร็จในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ นครโฮจิมินห์และจังหวัดหวิญล็อง ประเทศเวียดนาม

ภายใต้แนวคิด “โรดแมปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมความเข้าใจและความสำนึกในความเป็นพลเมืองโลกของนักศึกษา 2) ส่งเสริมการทำงานร่วมกันทางวิชาการและความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในพลเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ UEH ได้สร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการโดยการลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ โดยมุ่งเน้นที่การส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว Dr. Pham Khanh Nam และ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง CELG และ COLA อย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งทางวิชาการ วิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Dr. Dinh Cong Khai รองอธิการบดีของ UEH เน้นย้ำถึงความสำคัญของกิจกรรมความร่วมมือครั้งแรกนี้ โดยกล่าวว่า “โครงการแลกเปลี่ยนนี้ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และจะเป็นต้นแบบสำหรับความคิดริเริ่มระหว่าง UEH และ มข. ในภายหลัง”

ในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ของโครงการี้ นักศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอภิปราย และทัศนศึกษาในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โดยได้ศึกษาตัวแบบการพัฒนาชุมชนโดยใช้อาศัยสินทรัพย์ของชุมชนเป็นฐาน (Asset-Based Community Development: ABCD) รวมทั้งออกสำรวจประเด็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น และร่วมมือกันเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่นด้วย

Dr. Nguyen Van Du รองคณบดีประจำภาควิชาการปกครองของ UEH กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างนักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยชี้ว่า “นักศึกษาไม่ใช่เป็นแค่เพื่อน แต่กลายเป็นครอบครัวเดียวกัน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และการต่างประเทศ ของ COLA แสดงความชื่นชมในความพยายามเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา และกระตุ้นให้พวกเขาทำงานร่วมกันต่อไปในปีต่อ ๆ ไป

โครงการมีนักศึกษา UEH เข้าร่วมทั้งสิ้น 23 คน ซึ่งมาจากภาควิชาต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และการปกครอง วิทยาลัยการบริหารธุรกิจ และภาควิชาการจัดการที่วิทยาเขตหวิญล็อง และมีนักศึกษา มข. จากสาขาการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ สาขาการจัดการการเงินและการคลัง และสาขาการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมืองของ COLA จำนวน 16 คน เข้าร่วม

 

Mr. Nguyen Le Nguyen Phu นักศึกษาชั้นปีที่สองจากภาควิชาการปกครองของ UEH ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับโครงการนี้ว่า

“โครงการนี้ทำให้ผมได้แนะนำเพื่อนคนไทยให้รู้จักกับผู้คนที่มีอัธยาศัยดีและวัฒนธรรมที่หลากหลายของเวียดนามได้อย่างภาคภูมิใจ ตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน ผมได้เข้าใจและรู้สึกตื่นเต้นกับวัฒนธรรมไทยมาก สิ่งสำคัญที่สุดคือ การเข้าร่วมโครงการนี้ทำให้เรามีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับการใช้วิธีการวิจัยที่หลากหลายเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

Mr. Le Toan Thang นักศึกษาชั้นปีที่สองอีกคนจากภาควิชาการปกครองของ UEH ได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่ตนได้รับว่า

“การมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ให้มุมมองใหม่เมื่อเราเผชิญหน้ากับผู้คนและสถานที่ใหม่ ๆ แต่นี่ไม่ใช่แค่การตระหนักถึงความแตกต่างเท่านั้น มันเกี่ยวกับการโอบกอดความแตกต่างเหล่านั้นด้วย ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครนี้ ทำให้ผมมีโอกาสเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างและเสริมสร้างสำนึกของการเป็นพลเมืองโลกได้เป็นอย่างดี”

 

น.ส.วริศรา บุญโต นักศึกษาชั้นปีที่สี่ สาขาวิชาการจัดการปกครองท้องถิ่น COLA เล่าถึงประสบการณ์ของตนว่า

“เพราะหลงใหลในความคิดสร้างสรรค์ ความขี้เล่น และการเรียนรู้ ดิฉันพบว่าโครงการนี้ช่วยทำลายกำแพง ขยายมุมองให้กว้างไกล ทำให้ค้นพบสิ่งใหม่มากขึ้น และสร้างสายสัมพันธ์คนที่เราไม่เคยรู้จัก การผสมผสานระหว่างความรัก เสียงหัวเราะ และความรู้ที่รับจากโครงการนี้ ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างยิ่ง”

 

ระยะที่สองของโครงการแลกเปลี่ยนนี้จะจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นในปลายปีนี้ โดยนักศึกษาจะได้ดำเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อเสนอที่ตนได้พัฒนาขึ้นในระยะแรกนี้

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง UEH กับ มข. ครั้งแรกนี้นับเป็นก้าวสำคัญสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ความยั่งยืน และความเป็นเลิศด้านการศึกษา ทั้งยังเป็นการวางรากฐานสำหรับนักศึกษาสู่การเป็นพลเมืองและผู้นำระดับโลกรุ่นต่อไป

 

รายนามนักศึกษา UEH ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย

 • Miss Đỗ Ngọc Minh Châu
 • Miss Dương Anh Thư
 • Miss Giang Nguyễn Huỳnh Như
 • Hồ Đắc Phong
 • Miss Lê Huệ Quỳnh
 • Miss Lê Nguyễn Thiên Anh
 • Lê Toàn Thắng
 • Miss Lê Yến Vy
 • Nguyễn Dương Minh Khôi
 • Nguyễn Huỳnh Bảo Quân
 • Nguyễn Lê Nguyên Phú
 • Nguyễn Quốc Long
 • Nguyễn Tấn Lộc
 • Miss Nguyễn Thanh Thảo
 • Miss Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
 • Miss Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • Miss Nguyễn Thị Thu Trang
 • Miss Nguyễn Trương Yên Lam
 • Miss Phạm Minh Thư
 • Miss Phạm Ngọc Thùy Trâm
 • Miss Trần Lê Phương Linh
 • Miss Trần Ngọc Thảo Ly
 • Trương Thiện Phú

 

รายนามนักศึกษา COLA ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย

 • นายอภิสิทธิ์ ซื่อตรง
 • นายอิสรพงษ์ พาราศรี
 • นายคุณภัทร ศิริมา
 • นายนครินทร์ สูงนารถ
 • นายนันทิพัฒน์ สูตรสุวรรณ
 • นายณัฐพล ปรีสิทธิ์
 • นางสาวเหนือดวง อุปสาร
 • นางสาวปนัดดา นนธิจันทร์
 • นางสาวปารย์สุจี ไพสิฐภาณุ
 • นางสาวพิชญธิดา ทิพยะ
 • นายพงศ์ภรณ์ หอมกุหลาบ
 • นางสาวสุธาสิณี สาขวา
 • นายธนกฤต เวียงทอง
 • นางสาวแววฟ้า ศิริหนองบัว
 • นางสาววริศรา บุญโต
 • นางสาววรนิษฐ์ พนธ์นิโรจน์

ข่าว: กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์


โพสโดย:จิตรลัดดา แสนตา
เมื่อ: 2023-08-08 16:49:28
จำนวนผู้เข้าชม:153 ครั้ง
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU