“เส้นทางสานฝันนโยบาย: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 2023-10-24 21:55:11
COLA KKU ผนึกกำลังเครือข่าย สภาพัฒน์ UNDP และ Thailand Policy Lab จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
 
   วันที่ 11-13 กันยายน 2566 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (COLA KKU) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP) และ Thailand Policy Lab ห้องปฏิบัติการนโยบายที่ก่อตั้งโดยสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เส้นทางสานฝันนโยบาย: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมนโยบายให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในระดับท้องถิ่น โดยกิจกรรมเส้นทางสานฝันนโยบายในจังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ จะเป็นการนำนวัตกรรมนโยบายมาใช้กับประเด็นการจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายเรอโนลด์ เมแยร์
ผู้แทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP)

รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ
ที่ปรึกษาด้านแผนงานและนโยบาย Thailand Policy Lab
ห้องปฏิบัติการนโยบายที่ก่อตั้งโดยสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

คุณณภัทร พุ่มศิริ
Policy Experimentation Analyst, Thailand Policy Lab, UNDP Thailand

ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานท้องถิ่นทุกระดับทั่วภาคอีกสาน และได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับโดย นายเรอโนลด์ เมแยร์ ผู้แทนจาก UNDP นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านแผนงานและนโยบาย สศช. และ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวศิลป์ คณบดี COLA KKU โดยกิจกรรมในการประชุมประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ “คิดนโยบายแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมนโยบาย” โดย คุณสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านแผนงานและนโยบาย สศช.และ คุณณภัทร พุ่มศิริ Policy Experimentation Analyst, Thailand Policy Lab, UNDP Thailand วงเสวนาแลกเปลี่ยน: ร่วมออกแบบนวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่นแบบจ๊วด ๆ โดย ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร COLA KKU กิจกรรมระดมสมองคิดไอเดียนโยบายด้วยนวัตกรรมนโยบายที่มีคนเป็นศูนย์กลาง ด้วยนวัตกรรมนโยบายเชิงลึกและการมองภาพเชิงระบบ พร้อมทั้งนำเสนอไอเดียนโยบายของแต่ละกลุ่มและสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อการจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


     ในการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสและความท้าทายของการจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนร่วมกัน เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแนวทางการแก้ปัญหาในท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนวัตกรสังคมและผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ


โพสโดย:จิตรลัดดา แสนตา
เมื่อ: 2023-09-12 17:02:52
จำนวนผู้เข้าชม:152 ครั้ง
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU