สำหรับบุคลากร

อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 2023-09-25 16:05:33

- คู่มือระบบประเมินบุคลากรภายใน COLA KKU NEW!

- ระบบการขอใช้ห้อง (ตรวจสอบตารางการใช้ห้อง)

- ระบบการขอใช้ยานพาหนะ 

- ระบบการขออนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ

- ระบบการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

- ระบบการขอลาทุกประเภท

- แบบฟอร์มใบขอซื้อขอจ้าง

- แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ

- แบบฟอร์มการสำรวจครุภัณฑ์เพื่อจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี

- แบบฟอร์มการโอนครุภัณฑ์

- แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ว119)

- แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่าย (ใบฟ้า)

- แบบฟอร์มสัญญายืมเงินรายได้วิทยาลัย

- แบบฟอร์มการขอใช้และหักล้างเงินสดย่อย

- แบบฟอร์มการรายงานการพัฒนาตนเองหลังจากการฝึกอบรม

- แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา

- แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

- แบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติโครงการ

- แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนด้านการตรวจสุขภาพประจำปีหรือค่ารักษาพยาบาล


โพสโดย:เฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา
เมื่อ: 2022-02-09 10:59:16
จำนวนผู้เข้าชม:652 ครั้ง
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU