อาจารย์


ผศ.ดร. ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม

คณบดี


About me

ผศ. ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย
และการต่างประเทศ


About me

อ.ดร. ณรงค์เดช มหาศิริกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์


About me

อ.ดร. ปานปั้น รองหานาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นเลิศ วิจัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต


About me

ผศ.ดร. กฤษดา ประชุมราศี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายขับเคลื่อนดิจิทัลและทักษะอนาคต


About me

อ.ดร.สุริยานนท์ พลสิม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


About me

รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์

ที่ปรึกษาคณบดี


About me

อ. สุรเดช ทวีแสงสกุลไทยAbout me

รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุลAbout me

รศ.ดร. วิษณุ สุมิตสวรรค์About me

รศ. ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์About me

ผศ.ดร. ฌาน เรืองธรรมสิงห์About me

อ.ดร. พัฒนพงศ์ โตภาคงามAbout me

อ. ชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์About me

อ.ดร. ภิญโญ นิลจันทร์About me

ดร.อุมาวดี เดชธำรงค์About me

อาจารย์ชาวต่างชาติ


อ.ดร. พุทธะกันยา นันทะราชAbout me

Professor Dr. Hirofumi AndoAbout me

Dr. Xenia R. Emperador-GarnaceAbout me

Mr. Roger Sangao-Wa FedericoAbout meวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU